Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 12361/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 9. novembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. novembra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál

Obsah
(19 kB) Obal (36 kB)
(196 kB) Návrh uznesenia vlády SR (42 kB)
(7 kB) Predkladacia správa (23 kB)
(17 kB) Návrh zákona (39 kB)
(33 kB) Dôvodová správa (49 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (21 kB)