Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z.z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 21551/04-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 16. novembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 30. novembra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál

Obsah
(8 kB) Obal (39 kB)
(6 kB) Predkladacia správa (25 kB)
(200 kB) Návrh uznesenia vlády SR (47 kB)
(14 kB) Návrh zákona (43 kB)
(16 kB) Dôvodová správa (59 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (23 kB)