Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh na uzavretie Dohovoru o rozhodnom práve pre určité práva k cenným papierom v správe sprostredkovateľa Slovenskou republikou

Číslo materiálu: 5886/2003-8110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. novembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 01. decembra 2004
Predkladateľ:
Spolupodpisuje:
Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Eduard Kukan minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Podnet: Iniciatívny návrh

Obsah
(10 kB) Obal (38 kB)
(15kB) Návrh uznesenia vlády SR (42 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(173 kB) Text dohovoru (slovenské znenie) (93 kB)
(121 kB) Text dohovoru (anglické znenie) (51 kB)
(7 kB) Návrh uznesenia NR SR (35 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (24 kB)