Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Správa o vyhodnotení súčasného stavu ubytovacích kapacít ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody

Číslo materiálu: GR ZVJS-399/01-2/2004
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 25. novembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14. decembra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe bodu B.1. uznesenia vlády SR č. 640/2004

Obsah
(14 kB) Obal (40 kB)
(14kB) Návrh uznesenia vlády SR (52 kB)
(7 kB) Predkladacia správa (20 kB)
(69 kB) Správa (66 kB)
(24 kB) Prílohy (75 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (34 kB)