Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 25.januára 1993 č. 17214/1992-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov, v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 16975/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 25. novembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3. decembra 2004
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál

Obsah
(10 kB) Obal (36 kB)
(97 kB) Predkladacia správa (25 kB)
(48 kB) Návrh výnosu (53 kB)
(34 kB) Odôvodnenie (59 kB)