Medzirezortné pripomienkové konanie materiálu na rokovanie vlády

Názov:

Návrh výnosu MS SR, ktorým sa v roku 2005 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčasti pre príslušníkov ZVJS

Číslo materiálu: 23 405/04-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 22. decembra 2004
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14. januára 2005
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z.z.

Obsah
(8 kB) Obal (38 kB)
(10 kB) Predkladacia správa (24 kB)
(110 kB) Návrh výnosu s prílohou a odôvodnením (71 kB)