Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Predbežné stanovisko Ministerstva spravodlivosti SR k návrhu smernice EP a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa druhá smernica Rady o zakladaní akciových spoločností a o tvorbe a udržiavaní ich základného imania

Číslo materiálu: 731/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21. januára 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 31. januára 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: E-mail


Obsah

(167 kB) Materiál (268 kB)