Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Zákon ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 731/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 1. februára 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21. februára 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/59 353 199, fax: 02/59 353 601


Obsah

(7 kB) Obal (38 kB)
(6kB) Predkladacia sprava (25 kB)
(200kB) Návrh uznesenia (46 kB)
(7 kB) Návrh zákona (41 kB)
(20 kB) Dôvodová správa (62kB)
(5 kB) Návrh komuniké (23kB)