Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Európsky dohovor o potlačovaní terorizmu

Číslo materiálu: 3508/2003-8109
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 8. februára 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. februára 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 591, fax: 02/ 59353 604


Obsah

(7 kB) Obal (38 kB)
(18kB) Predkladacia sprava (45 kB)
(196kB) Návrh uznesenia vlády (49 kB)
(173 kB) Návrh Protokolu (69 kB)
(72 kB) Protokol anlicky (93 kB)
(11 kB) Návrh uznesenia NS SR (51kB)
(6 kB) Návrh komuniké (24kB)