Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na uzavretie Dohody medzi Slovenskou republikou a a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o práve uplatňovať výhrady vo svedomí

Číslo materiálu: 4386/2005-10
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21. februára 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 2. marca 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 254, fax: 02/593 53 601


Obsah

(7 kB) Obal (38 kB)
(23 kB) Návrh uznesenia vlády (44 kB)
(30 kB) Predkladacia sprava (41 kB)
(44 kB) Text návrhu dohody (56 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (24 kB)