Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Centrálnom informačnom systéme súdnictva

Číslo materiálu: 8591/2005-20
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. februára 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. marca 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 113, fax: 02/593 53 602


Obsah

(19 kB) Obal (39 kB)
(10 kB) Predkladacia sprava (28 kB)
(56 kB) Návrh vyhlášky (53 kB)
(43 kB) Odôvodnenie (67 kB)