Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vnútornej revízii súdov

Číslo materiálu: 20628/2004-20
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. februára 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. marca 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 92 ods. 2 písm. a) zákona č. .757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 113, fax: 02/593 53 602


Obsah

(19 kB) Obal (22 kB)
(9 kB) Predkladacia sprava (26 kB)
(144 kB) Návrh vyhlášky (70 kB)
(50 kB) Odôvodnenie (60 kB)