Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 4752/2005-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 1. marca 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. marca 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 145, fax: 02/ 59353 609


Obsah

(11 kB) Obal (38 kB)
(211 kB) Návrh uznesenia vlády (47 kB)
(20 kB) Predkladacia sprava (24 kB)
(22 kB) Návrh zákona (46 kB)
(61 kB) Dôvodová správa (58 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (23 kB)