Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o poistnej zmluve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 4940/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 2. marca 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 22. marca 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 391, fax: 02/ 59353 606


Obsah

(18 kB) Obal (22 kB)
(192 kB) Návrh uznesenia vlády (41 kB)
(10 kB) Predkladacia sprava (27 kB)
(194 kB) Návrh zákona (190 kB)
(13 kB) Dôvodová správa - všeobecná časť (45 kB)
(12 kB) Doložka zlučiteľnosti (95 kB)
(31 kB) Dôvodová správa - osobitná časť (61 kB)
(645 kB) Tabuľky zhody (444 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (22 kB)