Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o poskytovaní právnej pomoci

Číslo materiálu: 3590/2004-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10. marca 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 30. marca 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 552, fax: 02/ 59353 606


Obsah

(18 kB) Obal (22 kB)
(211 kB) Návrh uznesenia vlády (41 kB)
(15 kB) Predkladacia sprava (26 kB)
(49 kB) Návrh zákona (67 kB)
(84 kB) Dôvodová správa (127 kB)
(390 kB) Tabuľky zhody (132 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (22 kB)