Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 5583/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 14. marca 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 1. apríla 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 455, fax: 02/ 59353 606


Obsah

(19 kB) Obal (37 kB)
(196 kB) Návrh uznesenia vlády (42 kB)
(10 kB) Predkladacia sprava (23 kB)
(12 kB) Návrh zákona (37 kB)
(30 kB) Dôvodová správa (47 kB)
(266 kB) Tabuľky zhody (180 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (21 kB)