Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o lobingu

Číslo materiálu: 5809/2005/10
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 15. marca 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 6. apríla 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Programového vyhlásenia vlády SR
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 199, fax: 02/ 59353 601


Obsah

(9 kB) Obal (23 kB)
(10 kB) Predkladacia sprava (26 kB)
(199 kB) Návrh uznesenia vlády (43 kB)
(82 kB) Návrh zákona (82 kB)
(39 kB) Dôvodová správa (72 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (22 kB)