Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Správa o činnosti Zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2004

Číslo materiálu: 5839/2005-A
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 22. marca 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 29. marca 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 357/2004 z 21. apríla 2004
Pripomienky: e-mail


Obsah

(8 kB) Obal (38 kB)
(238 kB) Návrh uznesenia vlády (57 kB)
(8 kB) Predkladacia sprava (26 kB)
(183 kB) Správa (97 kB)
(110 kB) Príloha č.1 (113 kB)
(111 kB) Príloha č.2 (100 kB)
(179 kB) Príloha č.3 (38 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (24 kB)