Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Číslo materiálu: 6493/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 31. marca 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 20. apríla 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/593 53 173, fax: 02/ 59353 606


Obsah

(19 kB) Obal (36 kB)
(7 kB) Predkladacia sprava (23 kB)
(10 kB) Návrh vyhlášky (39 kB)
(36 kB) Dôvodová správa (49 kB)