Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Novela štatútu agenta pre zastupovanie Slovenskej republiky pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva

Číslo materiálu: 7932/2005-A
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 20. apríla 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27. apríla 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/559353 459, fax: 02/ 59353 198


Obsah

(12 kB) Obal (23 kB)
(13 kB) Predkladacia sprava (23 kB)
(72 kB) Návrh vyhlášky (68 kB)
(36 kB) Dôvodová správa (57 kB)