Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o výkone trestu povinnej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 8120/2005-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 20. apríla 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. mája 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
Pripomienky: e-mail, tel: 02/559353 145, fax: 02/ 59353 609


Obsah

(12 kB) Obal (23 kB)
(211 kB) Návrh uznesenia vlády (44 kB)
(13 kB) Predkladacia sprava (23 kB)
(72 kB) Návrh zákona (68 kB)
(36 kB) Dôvodová správa (57 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (22 kB)