Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vzdelávacom poriadku správcov

Číslo materiálu: 8228/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 27. apríla 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 16. mája 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/559353 142, fax: 02/ 59353 606


Obsah

(22 kB) Obal (19 kB)
(7 kB) Predkladacia sprava (24 kB)
(197 kB) Návrh vyhlášky (38 kB)
(62 kB) Odôvodnenie (51 kB)