Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii

Číslo materiálu: 8913/2005-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 24. mája 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14. júna 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
Pripomienky: e-mail, tel: 02/59353 389, fax: 02/ 59353 609


Obsah

(13 kB) Obal (23 kB)
(210 kB) Návrh uznesenia vlády SR (44 kB)
(9 kB) Predkladacia sprava (25 kB)
(191 kB) Návrh zákona (95 kB)
(68 kB) Dôvodová správa (78 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (24 kB)
(85 kB) Rámcové rozhodnutie Rady
2003/577/SVV z 22.7.2003
(102 kB)