Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 34/2004 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 4166/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 27. mája 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17. júna 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 76 z 26. januára 2005
Pripomienky: e-mail, tel: 02/59353 399, fax: 02/ 59353 606


Obsah

(22 kB) Obal (37 kB)
(186 kB) Návrh uznesenia vlády SR (42 kB)
(16 kB) Predkladacia sprava (25 kB)
(70 kB) Návrh zákona (44 kB)
(50 kB) Dôvodová správa (52 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (21 kB)