Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní

Číslo materiálu: 4168/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 6. júna 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27. júna 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 76 z 26. januára 2005, bod B.3.
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606


Obsah

(19 kB) Obal (37 kB)
(196 kB) Návrh uznesenia vlády SR (42 kB)
(11 kB) Predkladacia sprava (26 kB)
(21 kB) Návrh zákona (46 kB)
(23 kB) Dôvodová správa (48 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (21 kB)