Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zrušenie úlohy B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 827/2002

Číslo materiálu: 14870/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 22. augusta 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 12. septembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 189, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(20 kB) Obal (36 kB)
(203 kB) Návrh uznesenia vlády SR (41 kB)
(18 kB) Predkladacia sprava (26 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (22 kB)