Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z.z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 15118/2005-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 25. augusta 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 20. septembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Dobroslav Trnka, generálny prokurátor SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2005
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 145, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(12 kB) Obal (39 kB)
(213 kB) Návrh uznesenia vlády SR (47 kB)
(14 kB) Predkladacia sprava (26 kB)
(628 kB) Návrh zákona (154 kB)
(477 kB) Dôvodová správa (145 kB)
(9 kB) Návrh komuniké (25 kB)