Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

Číslo materiálu: 15435/2005-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 30. augusta 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23. septembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 279, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(11 kB) Obal (37 kB)
(211 kB) Návrh uznesenia vlády SR (47 kB)
(14 kB) Predkladacia sprava (25 kB)
(11 kB) Návrh zákona (41 kB)
(185 kB) Dôvodová správa (47 kB)
(14 kB) Návrh komuniké (25 kB)