Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 125/1994 Z.z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 502/2002 Z.z.

Číslo materiálu: 15457/2005-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 31. augusta 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23. septembra 2005
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 191, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(11 kB) Obal (106 kB)
(14 kB) Predkladacia sprava (60 kB)
(11 kB) Návrh vyhlášky (104 kB)
(18 kB) Dôvodová správa (114 kB)
(14 kB) Návrh komuniké (60 kB)