Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 15503/2005-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 31. augusta 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 26. septembra 2005
Predkladateľ: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 279, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(12 kB) Obal (61 kB)
(193 kB) Návrh uznesenia vlády SR (107 kB)
(15 kB) Predkladacia sprava (62 kB)
(158 kB) Návrh zákona (203 kB)
(74 kB) Dôvodová správa (162 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (53 kB)