Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 14707/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 8. septembra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 26. septembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(11 kB) Obal (39 kB)
(17 kB) Predkladacia sprava (24 kB)
(48 kB) Návrh vyhlášky (44 kB)
(27 kB) Odôvodnenie návrhu vyhlášky (49 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (22 kB)