Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh postupu na rokovania o dvojstrannej zmluve o extradícii medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými

Číslo materiálu: 15428/2004-8303
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 29. septembra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 6. októbra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 592, fax: 02/ 59353 605

Obsah

(11 kB) Obal (30 kB)
(192 kB) Návrh uznesenia vlády SR (50 kB)
(22 kB) Predkladacia sprava (47 kB)
(80 kB) Návrh postupu (91 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (25 kB)