Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Kancelárskom poriadku pre správcov.

Číslo materiálu: 16 940/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 12. októbra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. októbra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: § 38 písm. a) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(20 kB) Obal (29 kB)
(8 kB) Predkladacia sprava (27 kB)
(223 kB) Návrh vyhlášky (130 kB)
(68 kB) Odôvodnenie návrhu vyhlášky (75 kB)