Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania miest sudcov a voľných miest sudcov na súdoch a o kritériách určenia a vedenia zoznamu preťažených súdov

Číslo materiálu: 17241/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. októbra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 27. októbra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 92 ods. 2 písm. d) a f) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(15 kB) Obal (44 kB)
(11 kB) Predkladacia sprava (29 kB)
(48 kB) Návrh vyhlášky (66 kB)
(31 kB) Odôvodnenie návrhu vyhlášky (59 kB)
(86 kB) Návrh inštrukcie (79 kB)