Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na ratifikáciu Dohovoru Organizácie spojených národov proti korupcii Slovenskou republikou

Číslo materiálu: 13340/2004-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21. novembra 2005
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. novembra 2005
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR a
Eduard Kukan, minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
Podnet: Uznesenie vlády č. 1109 z 26.11.2003
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 231, fax: 02/ 59353 605

Obsah

(9 kB) Obal (28 kB)
(16 kB) Návrh uznesenia vlády SR (48 kB)
(9 kB) Predkladacia sprava (33 kB)
(241 kB) Text Dohovoru (270 kB)
(191 kB) Text Dohovoru (angl.) (156 kB)
(7 kB) Návrh uznesenia NR SR (40 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (25 kB)