Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným

Číslo materiálu: 278/2006-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 5. januára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15. januára 2006
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh .
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 191, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(11 kB) Obal (28 kB)
(14 kB) Predkladacia sprava (27 kB)
(177 kB) Návrh nariadenia vlády (168 kB)
(75 kB) Odôvodnenie (80 kB)