Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o európskom družstve a o zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 9967/2005-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10. januára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. januára 2006
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 300, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(13 kB) Obal (43 kB)
(199 kB) Návrh uznesenia vlády SR (54 kB)
(31 kB) Predkladacia sprava (38 kB)
(326 kB) Návrh zákona (243 kB)
(164 kB) Dôvodová správa k zákonu (162 kB)
(484 kB) Tabuľka zhody (559 kB)
(13 kB) Návrh komuniké (27 kB)