Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zmenu vyhlásení Slovenskej republiky k niektorým trestnoprávnym dohovorom Rady Európy a Organizácie spojených národov a na prijatie vyhlásenia Slovenskej republiky k čl. 28 ods. 3 Európskeho dohovoru o vydávaní z 13.12.1957 a jeho dodatkovým protokolom

Číslo materiálu: 424/2006-8303
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 11. januára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 19. januára 2006
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 240, fax: 02/ 59353 604

Obsah

(12 kB) Obal (46 kB)
(29 kB) Predkladacia sprava (49 kB)
(210 kB) Návrh uznesenia vlády SR (65 kB)
(21 kB) Návrh uznesenia NR SR (63 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (26 kB)