Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrhu na zmenu uznesenia vlády č. 309 z 27. apríla 2005 k zhodnoteniu systému pripomienkového konania a návrhom na jeho zlepšenie

Číslo materiálu: 569/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 11. januára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25. januára 2006
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 113, fax: 02/ 59353 602

Obsah

(19 kB) Obal (42 kB)
(193 kB) Návrh uznesenia vlády SR (55 kB)
(10 kB) Predkladacia sprava (31 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (25 kB)