Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 421/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 11. januára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 31. januára 2006
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 300, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(23 kB) Obal (46 kB)
(186 kB) Návrh uznesenia vlády SR (51 kB)
(10 kB) Predkladacia sprava (29 kB)
(63 kB) Návrh zákona (62 kB)
(54 kB) Dôvodová správa k zákonu (76 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (26 kB)