Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 422/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 11. januára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 31. januára 2006
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 300, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(23 kB) Obal (46 kB)
(187 kB) Návrh uznesenia vlády SR (54 kB)
(10 kB) Predkladacia sprava (29 kB)
(67 kB) Návrh zákona (62 kB)
(50 kB) Dôvodová správa k zákonu (78 kB)
(169 kB) Tabuľka zhody  
(9 kB) Návrh komuniké (27 kB)