Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých pre Slovenskú republiku pracovnou skupinou OECD proti podplácniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách

Číslo materiálu: 18740/2005-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 20. januára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3. februára 2006
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 231, fax: 02/ 59353 605

Obsah

(10 kB) Obal (43 kB)
(18 kB) Návrh uznesenia vlády SR (53 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (32 kB)
(689 kB) Text Správy (608 kB)
(46 kB) Návrh opatrení (80 kB)
(169 kB) Doložka vplyvov (163 kB)  
(5 kB) Návrh komuniké (25 kB)