Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh výnosu MS SR, ktorým sa v roku 2006 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčasti pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Číslo materiálu: 1467/2006-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 24. januára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 16. februára 2006
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z.z
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 191, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(9 kB) Obal (43 kB)
(12 kB) Predkladacia správa (28 kB)
(20 kB) Návrh výnosu (29 kB)
(91 kB) Príloha (72 kB)
(358 kB) Odôvodnenie (61 kB)