Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na schválenie zmien Štatútu Haagskej konferencie medzinárodného práva súkromného z 15.07.1955

Číslo materiálu: 15029/2005-8104
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 25. januára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 14. februára 2006
Predkladatelia: Daniel Lipšic, podpredseda vlády pre legislatívu a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Eduard Kukan, minister zahraničných vecí SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 258, fax: 02/ 59353 604

Obsah

(10 kB) Obal (28 kB)
(17 kB) Návrh uznesenia vlády SR (51 kB)
(22 kB) Predkladacia správa (40 kB)
(28 kB) Text Štatútu (92 kB)
(41 kB) Text Štatútu (Anglicky) (37 kB)
(7 kB) Návrh uznesenia NR SR (39 kB)  
(7 kB) Návrh komuniké (26 kB)