Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zrušenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky pre ministerku spravodlivosti.

Číslo materiálu: 4036/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 1. marca 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21. marca 2006
Predkladatelia: Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 399, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(21 kB) Obal (29 kB)
(199 kB) Návrh uznesenia vlády SR (54 kB)
(20 kB) Predkladacia správa (34 kB)
(18 kB) Návrh na zrušenie úloh (45 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (23 kB)