Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh nariadenia Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy povinného pri nútenom výkone rozhodnutia

Číslo materiálu: 3638/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 2. marca 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21. marca 2006
Predkladatelia: Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 496, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(20 kB) Obal (29 kB)
(16 kB) Predkladacia správa (33 kB)
(18 kB) Návrh nariadenia (45 kB)
(34 kB) Dôvodová správa (65 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (23 kB)