Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže

Číslo materiálu: 5090/2006-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 16. marca 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 5. apríla 2006
Predkladatelia: Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 47 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 191, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(12 kB) Obal (44 kB)
(15 kB) Predkladacia správa (27 kB)
(72 kB) Návrh vyhlášky (74 kB)
(78 kB) Odôvodnenie (75 kB)