Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Centrálnom informačnom systéme súdnictva

Číslo materiálu: 6410/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 6. apríla 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28. apríla 2006
Predkladatelia: Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 461, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(20 kB) Obal (44 kB)
(17 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(51 kB) Návrh vyhlášky (78 kB)
(58 kB) Odôvodnenie (76 kB)