Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

Číslo materiálu: 7509/2006-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 24. apríla 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15. mája 2006
Predkladatelia: Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 66 písm. a) až j) zákona č. 221/2006 Z.z.
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 191, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(11 kB) Obal (30 kB)
(21 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(263 kB) Návrh vyhlášky (210 kB)
(97 kB) Odôvodnenie (113 kB)