Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o európskom družstve  a  o  zmene a doplnení zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu: 9967/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 7. augusta 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25. augusta 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 134, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(13 kB) Obal (30 kB)
(187 kB) Návrh uznesenia vlády SR (34 kB)
(34 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(338 kB) Návrh zákona (151 kB)
(169 kB) Dôvodová správa k zákonu (119 kB)
(595 kB) Tabuľka zhody (306 kB)  
(13 kB) Návrh komuniké (20 kB)